Opracowanie systemu zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską w celu ograniczenia ruchu kołowego w miastach

Realizujemy projekt (w konsorcjum z firmą Blees Sp. z o.o.) dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim "Silesia pod błękitnym niebem".

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci systemu RideWise. Rozwiązanie to będzie składało się z dwóch głównych elementów: symulatora mikrotranzytu sieci transportowej oraz systemu do zarządzania flotą pojazdów wraz z aplikacją pasażerską.

  • Okres realizacji: 01.10.2019- 31.03.2021
  • Okres realizacji w Politechnice Śląskiej: 01.01.2020-28.02.2021
  • Wartość projektu: 2 765 672,22 zł
  • Wartość dofinansowania w Politechnice Śląskiej: 588 332,31 zł

 

logo