Przedmioty

Przedmioty prowadzone przez pracowników Zespołu Oprogramowania:

Studia I stopnia

Algorytmy i Struktury Danych
Inżynieria Oprogramowania
Java i Programowanie w Sieci Internet
Obliczenia Rónoległe I
Programowanie Komputerów
Projekt programistyczny

Studia II stopnia

Elementy translatorów
Metody i narzędzia wytwarzania opr. (zajęcia monograficzne)
Obliczenia równoległe II
Praktyka wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych

Przedmioty obieralne

Kryoptografia i ochrona danych
Organizacja i zarządzanie projektem informatycznym
Platforma .NET
Podstawy programowania w systemie Linux
Programowanie gier dla urządzeń mobilnych
Programowanie systemowe w WindowsNT i Unix
Programowanie w systemie Symbian
Programowanie w środowisku Windows
Zaawansowane aplikacje internetowe
Zaawansowane biblioteki programistyczne
Zaawansowane aspekty kryptografii

Makrokierunek

Fundamentals of computer programming
Computer Programming II
Computer Programming III
Algorithms and data structures
Software engineering
Programming  of mobile devices
Programming for the Java Platform Ent. Ed.
Computer system security
Concurrent Programming
Introduction to compilers