Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej http://ipij.aei.polsl.pl

Koło Naukowe MobileTech http://platforma.polsl.pl/rau2/course/view.php?id=675