Strona główna

Katedra Algorytmiki i Oprogramowaniaa realizuje badania związane z algorytmami rozwiązywania problemów złożonych obliczeniowo, kompresją danych, metodami i technikami wytwarzania oprogramowania, przetwarzaniem języka naturalnego i przetwarzaniem obrazów.

Katedra Algorytmiki i Oprogramowania zajmuje pokoje w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki:

pokój 212a - pracownia studencka,
pokój 213 - pracownicy naukowo-dydaktyczni,
pokój 503-504 - pracownicy naukowo-dydaktyczni,
pokój 505 - sekretariat,
pokój 505a - pokój socjalny,
pokój 506-509 - pracownicy naukowo-dydaktyczni,
pokój 519-523 - pracownicy naukowo-dydaktyczni,
pokój 524 -
pracownia studencka,
pokój 525 -
pomieszczenie techniczne/serwerownia,
pokój 526-528 - pracownia studencka
pokój 539 - pracownicy naukowo-dydaktyczni,

Adres:

Politechnika Śląska
Katedra Algorytmiki i Oprogramowania
ul. Akademicka 16, 
Gliwice 44-100
Polska
tel. +48-32-237-27-05